Những con số đáng nhớ thị trường lao động 2023 

Những con số đáng nhớ của thị trường lao động năm 2023

Năm 2023 đã kết thúc với nhiều biến động trong thị trường làm việc. Mặc dù, tỉ lệ thất nghiệp đã có cải thiện hơn so với năm 2023 nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn và chưa thể ổn định. Ngoài ra, nó được dự đoán sẽ tiếp tục bấp bênh trong năm 2024.  

Vậy năm 2023 có những con số nào đáng nhớ? Hãy cùng iVIEC tổng kết năm 2023 nhé! 

Số lượng người tham gia thị trường tăng cao

Năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã đạt 52,4 triệu người, tăng thêm 666,5 nghìn người so với năm trước.  

Trong đó, lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 19,5 triệu người tương đương 37,3%, trong khi khu vực nông thôn có 32,9 triệu người, chiếm 62,7%. Lực lượng lao động nữ đạt 24,5 triệu người (46,7%), trong khi lực lượng lao động nam đạt 27,9 triệu người (53,3%). 

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2023 là 68,9%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với năm 2022. Tỷ lệ tham gia của nam giới đạt 75,2%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong khi tỷ lệ tham gia của nữ giới là 62,9%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm trước. 

Những con số đáng nhớ của thị trường lao động năm 2023 

Lao động có việc việc làm tăng trên thị trường lao động so với năm 2022

Năm 2023, số lao động có việc làm trên thị trường đạt 51,3 triệu người, tăng 683,0 nghìn người, tương đương với mức tăng 1,35% so với năm 2022. Sự gia tăng này được ghi nhận cả ở cả khu vực thành thị và nông thôn, cũng như giữa nam và nữ.  

Trong khu vực thành thị, số lao động có việc làm là 19,0 triệu người, có mức tăng 1,8% (tương ứng với sự gia tăng 331,8 nghìn người). Khu vực nông thôn ghi nhận 32,3 triệu người có việc làm, với tăng 1,1% (tương ứng với sự gia tăng 351,1 nghìn người). 

Về giới tính, số lao động nam có việc làm là 27,3 triệu người, có mức tăng 1,4% (tương ứng với sự gia tăng 386,6 nghìn người), vượt lên trên mức tăng của lao động nữ với 0,1 điểm phần trăm (1,4% so với 1,3%). 

Theo khu vực kinh tế, lao động có việc làm trong thị trường thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm xuống 13,8 triệu người, giảm 118,9 nghìn người, tương ứng với giảm 0,9% so với năm trước.  

Trong khi đó, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có 17,2 triệu người có việc làm, tăng 248,2 nghìn người, tương ứng với tăng 1,5%. Lĩnh vực dịch vụ ghi nhận mức tăng cao nhất với 20,3 triệu người có việc làm, tăng 553,6 nghìn người, tương ứng với mức tăng 2,8%, duy trì vị thế là khu vực có sự tăng cao nhất so với hai lĩnh vực còn lại. 

Những con số đáng nhớ của thị trường lao động năm 2023 

Tăng số lượng lao động có chứng chỉ

Tính đến quý IV năm 2023, tỷ lệ lao động đã trải qua quá trình đào tạo và có bằng, chứng chỉ là 27,6%, một tăng 0,3 điểm phần trăm so với quý trước và đồng thời tăng 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.  

Điều này làm nổi bật thêm thách thức về việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực, khiến cho tổng số lao động chưa qua đào tạo đến cuối năm 2023 vẫn đạt 38,0 triệu người.  

Con số này là minh chứng cho tầm quan trọng của việc phát triển chính sách và chương trình đào tạo cụ thể trong thời gian tới. 

Trong năm 2023, ước tính lực lượng lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 14,1 triệu người, chiếm 27,0%, đồng nghĩa với mức tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm 2022.  

Điều này đặt ra một thách thức rõ ràng về cần phải tăng cường đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kỹ thuật và chuyên môn trong lực lượng lao động. 

Những con số đáng nhớ của thị trường lao động năm 2023 

Thu nhập bình quân đầu người tăng nhẹ

Thu nhập trung bình mỗi tháng của người lao động đã đạt 7,1 triệu đồng, có mức tăng là 6,9%, tương đương với sự gia tăng 459 nghìn đồng so với năm 2022. Trong đó, thu nhập bình quân hàng tháng của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng, lớn gấp 1,36 lần so với thu nhập bình quân của lao động nữ (6,0 triệu đồng).  

Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực đô thị gấp 1,4 lần so với khu vực nông thôn (8,7 triệu đồng so với 6,2 triệu đồng). 

Trong năm 2023, lao động hoạt động trong một số ngành kinh tế đã ghi nhận tăng trưởng nhanh chóng về thu nhập bình quân so với năm trước.  

Ví dụ, trong ngành khai khoáng, thu nhập bình quân mỗi tháng là 10,3 triệu đồng, tăng 11,2%, tương đương với sự gia tăng khoảng 1 triệu đồng so với năm trước.  

Các ngành như dịch vụ lưu trú và ăn uống, vận tải kho bãi, bán buôn bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy cũng ghi nhận mức tăng khả quan từ 7,8% đến 11,2%. 

Thu nhập bình quân mỗi tháng của lao động làm công hưởng lương trong năm 2023 là 8,0 triệu đồng, tăng 5,8%, tương đương với sự tăng lên khoảng 433 nghìn đồng so với năm trước. Lao động nam tiếp tục có mức thu nhập bình quân cao hơn so với lao động nữ, chiếm 1,14 lần (8,4 triệu đồng so với 7,4 triệu đồng).  

Khu vực đô thị tiếp tục đứng trước với thu nhập bình quân mỗi tháng là 8,9 triệu đồng, cao hơn 1,24 lần so với khu vực nông thôn (7,2 triệu đồng). 

Nhìn chung, năm 2023, thị trường lao động đã cải thiện rất nhiều. Cuối năm là thời điểm mà các doanh nghiệp đều tăng cường sản xuất và kinh doanh, nhằm đồng thời hoàn thành mục tiêu hàng năm và đáp ứng nhu cầu của thị trường.  

Do đó, nhu cầu tuyển dụng từ phía doanh nghiệp trong những tháng cuối năm thường tăng lên, tạo cơ hội cho thị trường lao động xuất hiện nhiều cơ hội việc làm mới và đồng thời giảm tỷ lệ thất nghiệp. 

Trong năm 2023, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trên toàn quốc giảm xuống còn gần 1,07 triệu người, giảm 14,6 nghìn người so với năm trước.  

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2023 là 2,28%, giảm 0,06 điểm phần trăm so với năm trước. Điều này cho thấy rằng việc triển khai những giải pháp tổng thể, bao gồm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu liên quan đến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, và cải thiện môi trường kinh doanh, cùng với việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2023, đã đóng góp tích cực vào việc cải thiện tình hình thất nghiệp của người lao động. 

Trên đây là 4 con số ấn tượng và đáng nhớ để tổng kết lại năm 2023. Xu hướng năm 2024, thị trường lao động sẽ tiếp tục tăng nhưng nhìn chung vẫn chưa có sự ổn định và phát triển mạnh. Người lao động vẫn sẽ phải đối mặt với những rào cản, khó khăn đến từ kinh tế và các yếu tố khác.  

Những con số đáng nhớ của thị trường lao động năm 2023 

Nhìn chung thị trường lao động đã có những cải thiện nhất định khi nhìn vào mặt tích cực, tuy nhiên số lượng nhân sự bị sa thải vẫn tiếp tục gia tăng. Hãy luôn nâng cấp bản thân để không bị đào thải khỏi thị trường lao động và vững chãi trong sự nghiệp của mình.